Sosialt


Dans har en sosial verdi. Ny bekjentskaper på tvers av alder og kommunegrenser. Å lære seg å måtte samarbeide og samhandle med andre mennesker rundt seg er en god egenskap.