Timeplan


Timeplanen for høstsemesteret 2017 blir lagt ut før sommerferien. Vi tar alltid utgangspunkt i forrige semesters timeplan når vi setter den mye, men forandringer kan forekomme ift hvor mange som melder seg på de enkelte gruppene osv. Alle påmeldte får beskjed når høstens timeplan blir lagt ut her.

 

 

MERK!

Timeplanen kan variere fra semester til semester, avhengig av antall påmeldte, tilgjengelige instruktører osv. Timeplanen skal være klar senest èn måned før semesterstart.