Informasjon

Posted By admin on Jul 29, 2014 |


«Nyheter»-siden blir først og fremst en intern informasjonkanal til elever og foreldre.

For å kutte ned på papirbruken kommer viktig informasjon, dokumenter ang. danseavslutninger osv, til å bli lagt ut her. Det blir selvfølgelig gitt muntlig beskjed når det blir lagt ut noe nytt.

 

informasjon